GDRP

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je provozovatel internetového obchodu www.hasami.cz, IČ:44398611, DIČ:CZ6305021085 se sídlem Molákova 22, 186 00 Praha (dále Hasami.cz). Provozovatel uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) a právními předpisy platnými na území ČR.

2. OSOBNÍ ÚDAJE

Hasami.cz zpracovává pouze osobní údaje, které uživatelé / zákazníci poskytnou v souvislosti s využíváním služeb (např.: vyřízení objednávky, prostřednictvím formuláře přihlášení k odběru novinek (newsletter), registrací zákazníka, kontaktování zákaznické podpory).

V případě nákupu shromažďujeme:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailovou adresu
 • Telefonní číslo (pro informování o stavu objednávky a řešení kolizí)
 • Dodací adresu (pro dodání objednávky)
 • Fakturační adresu
 • Heslo v zašifrované podobě
 • IČ, DIČ
 • Ostatní údaje nezbytné pro plnění smlouvy

V případě odebírání marketingových zpráv (newslettery):

 • Jméno a příjmení
 • Kontaktní údaje (e-mail)

Údaje, které získáme tím, že využíváte naše služby:

3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 • Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
 • Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 • Hasami.cz nepoužije spravované osobní údaje k automatizovanému rozhodování.

Hasami.cz nepoužije spravované osobní údaje k automatizovanému rozhodování.

4. PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Vámi předané osobní údaje jsou předány, či zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tímto předem vyslovili souhlas. Třetí strany, které mohou mít přístup k osobním údajům jsou:

 • Zpracovatelé podílející se na plnění kupní smlouvy.
 • Poskytovatelé platebních služeb, za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky.
 • Přepravci, za účelem dodání objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací a odstoupení od smlouvy.
 • Poskytovatelé služeb, zajišťující marketingové služby.
 • Poskytovatelé služeb, za účelem analýzy návštěvnosti, zpracováním dat.
 • Provozovatelé technických řešení, za účelem správy technické části e-shopu.
 • Veřejné orgány (např. Policie, či jiné orgány činné v trestném řízení, včetně specializovaných útvarů ÚOOZ).
 • Třetí strany, za účelem provádění zákaznických průzkumů (např. Heureka).

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

5. DOBA ZPRACOVÁNÍ

Správce uchovává osobní údaje:

 • Po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
 • Po dobu, po kterou je Hasami.cz povinný uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. 
 • Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 20 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

6. PRÁVA SUBJEKTŮ

 • Pokud zpracováváme Vaše obchodní podmínky, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracování svých osobních údajích a to požadavkem na této adrese: hasami.praha@gmail.com
 •  V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat, provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.
 • Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které Hasami.cz.cz potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.
 • Požadavek na vymazání dat můžete zadat elektronicky na této adrese: hasami.praha@gmail.com

7. PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Na základě Vámi uděleného souhlasu pro konkrétní účely.
 • Na základě oprávněného zájmu.
 • Na základě plnění uzavřené smlouvy v rozsahu osobních údajů nezbytných k jejímu splnění.


8. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a osobních údajů v listinné podobě.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

9. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 • Odesláním objednávky z internetového obchodu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Tyto podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 25. 5. 2018.

Personal data (usually referred to just as “data” below) will only be processed by us to the extent necessary and for the purpose of providing a functional and user-friendly website, including its contents, and the services offered there. Per Art. 4 No. 1 of Regulation (EU) 2016/679, i.e. the General Data Protection Regulation (hereinafter referred to as the “GDPR”), “processing” refers to any operation or set of operations such as collection, recording, organization, structuring, storage, adaptation, alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination, or otherwise making available, alignment, or combination, restriction, erasure, or destruction performed on personal data, whether by automated means or not. The following privacy policy is intended to inform you in particular about the type, scope, purpose, duration, and legal basis for the processing of such data either under our own control or in conjunction with others. We also inform you below about the third-party components we use to optimize our website and improve the user experience which may result in said third parties also processing data they collect and control. Our privacy policy is structured as follows: I. Information about us as controllers of your data II. The rights of users and data subjects III. Information about the data processing

I. Information about us as controllers of your data

The party responsible for this website (the “controller”) for purposes of data protection law is: HASAMI® Jiří Šebor Tel. 603 20 90 33E-Mail: hasami.praha@gmail.com The controller’s data protection officer is: Jiří Šebor

II. The rights of users and data subjects

With regard to the data processing to be described in more detail below, users and data subjects have the right
 • to confirmation of whether data concerning them is being processed, information about the data being processed, further information about the nature of the data processing, and copies of the data (cf. also Art. 15 GDPR);
 • to correct or complete incorrect or incomplete data (cf. also Art. 16 GDPR);
 • to the immediate deletion of data concerning them (cf. also Art. 17 DSGVO), or, alternatively, if further processing is necessary as stipulated in Art. 17 Para. 3 GDPR, to restrict said processing per Art. 18 GDPR;
 • to receive copies of the data concerning them and/or provided by them and to have the same transmitted to other providers/controllers (cf. also Art. 20 GDPR);
 • to file complaints with the supervisory authority if they believe that data concerning them is being processed by the controller in breach of data protection provisions (see also Art. 77 GDPR).
In addition, the controller is obliged to inform all recipients to whom it discloses data of any such corrections, deletions, or restrictions placed on processing the same per Art. 16, 17 Para. 1, 18 GDPR. However, this obligation does not apply if such notification is impossible or involves a disproportionate effort. Nevertheless, users have a right to information about these recipients. Likewise, under Art. 21 GDPR, users and data subjects have the right to object to the controller’s future processing of their data pursuant to Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. In particular, an objection to data processing for the purpose of direct advertising is permissible.

III. Information about the data processing

Your data processed when using our website will be deleted or blocked as soon as the purpose for its storage ceases to apply, provided the deletion of the same is not in breach of any statutory storage obligations or unless otherwise stipulated below.

Server data

For technical reasons, the following data sent by your internet browser to us or to our server provider will be collected, especially to ensure a secure and stable website: These server log files record the type and version of your browser, operating system, the website from which you came (referrer URL), the webpages on our site visited, the date and time of your visit, as well as the IP address from which you visited our site. The data thus collected will be temporarily stored, but not in association with any other of your data. The basis for this storage is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Our legitimate interest lies in the improvement, stability, functionality, and security of our website. The data will be deleted within no more than seven days, unless continued storage is required for evidentiary purposes. In which case, all or part of the data will be excluded from deletion until the investigation of the relevant incident is finally resolved.

Cookies

a) Session cookies
We use cookies on our website. Cookies are small text files or other storage technologies stored on your computer by your browser. These cookies process certain specific information about you, such as your browser, location data, or IP address. This processing makes our website more user-friendly, efficient, and secure, allowing us, for example, to display our website in different languages or to offer a shopping cart function. The legal basis for such processing is Art. 6 Para. 1 lit. b) GDPR, insofar as these cookies are used to collect data to initiate or process contractual relationships. If the processing does not serve to initiate or process a contract, our legitimate interest lies in improving the functionality of our website. The legal basis is then Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. When you close your browser, these session cookies are deleted.
b) Third-party cookies
If necessary, our website may also use cookies from companies with whom we cooperate for the purpose of advertising, analyzing, or improving the features of our website. Please refer to the following information for details, in particular for the legal basis and purpose of such third-party collection and processing of data collected through cookies.
c) Disabling cookies
You can refuse the use of cookies by changing the settings on your browser. Likewise, you can use the browser to delete cookies that have already been stored. However, the steps and measures required vary, depending on the browser you use. If you have any questions, please use the help function or consult the documentation for your browser or contact its maker for support. Browser settings cannot prevent so-called flash cookies from being set. Instead, you will need to change the setting of your Flash player. The steps and measures required for this also depend on the Flash player you are using. If you have any questions, please use the help function or consult the documentation for your Flash player or contact its maker for support. If you prevent or restrict the installation of cookies, not all of the functions on our site may be fully usable.

Order processing

The data you submit when ordering goods and/or services from us will have to be processed in order to fulfill your order. Please note that orders cannot be processed without providing this data. The legal basis for this processing is Art. 6 Para. 1 lit. b) GDPR. After your order has been completed, your personal data will be deleted, but only after the retention periods required by tax and commercial law. In order to process your order, we will share your data with the shipping company responsible for delivery to the extent required to deliver your order and/or with the payment service provider to the extent required to process your payment.
The legal basis for the transfer of this data is Art. 6 Para. 1 lit. b) GDPR.

Customer account/registration

If you create a customer account with us via our website, we will use the data you entered during registration (e.g. your name, your address, or your email address) exclusively for services leading up to your potential placement of an order or entering some other contractual relationship with us, to fulfill such orders or contracts, and to provide customer care (e.g. to provide you with an overview of your previous orders or to be able to offer you a wishlist function). We also store your IP address and the date and time of your registration. This data will not be transferred to third parties. During the registration process, your consent will be obtained for this processing of your data, with reference made to this privacy policy. The data collected by us will be used exclusively to provide your customer account. If you give your consent to this processing, Art. 6 Para. 1 lit. a) GDPR is the legal basis for this processing. If the opening of the customer account is also intended to lead to the initiation of a contractual relationship with us or to fulfill an existing contract with us, the legal basis for this processing is also Art. 6 Para. 1 lit. b) GDPR. You may revoke your prior consent to the processing of your personal data at any time under Art. 7 Para. 3 GDPR with future effect. All you have to do is inform us that you are revoking your consent. The data previously collected will then be deleted as soon as processing is no longer necessary. However, we must observe any retention periods required under tax and commercial law.

Newsletter

If you register for our free newsletter, the data requested from you for this purpose, i.e. your email address and, optionally, your name and address, will be sent to us. We also store the IP address of your computer and the date and time of your registration. During the registration process, we will obtain your consent to receive this newsletter and the type of content it will offer, with reference made to this privacy policy. The data collected will be used exclusively to send the newsletter and will not be passed on to third parties. The legal basis for this is Art. 6 Para. 1 lit. a) GDPR. You may revoke your prior consent to receive this newsletter under Art. 7 Para. 3 GDPR with future effect. All you have to do is inform us that you are revoking your consent or click on the unsubscribe link contained in each newsletter.

Contact

If you contact us via email or the contact form, the data you provide will be used for the purpose of processing your request. We must have this data in order to process and answer your inquiry; otherwise we will not be able to answer it in full or at all. The legal basis for this data processing is Art. 6 Para. 1 lit. b) GDPR. Your data will be deleted once we have fully answered your inquiry and there is no further legal obligation to store your data, such as if an order or contract resulted therefrom.

Pinterest

We maintain an online presence on Pinterest to present our company and our services and to communicate with customers/prospects. Pinterest is a service of Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA, 94107, USA. We would like to point out that this might cause user data to be processed outside the European Union, particularly in the United States. This may increase risks for users that, for example, may make subsequent access to the user data more difficult. We also do not have access to this user data. Access is only available to Pinterest. The Pinterest privacy policy can be found here: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

YouTube

We maintain an online presence on YouTube to present our company and our services and to communicate with customers/prospects. YouTube is a service of Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, a subsidiary of Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. We would like to point out that this might cause user data to be processed outside the European Union, particularly in the United States. This may increase risks for users that, for example, may make subsequent access to the user data more difficult. We also do not have access to this user data. Access is only available to YouTube. The YouTube privacy policy can be found here: https://policies.google.com/privacy

LinkedIn

We maintain an online presence on LinkedIn to present our company and our services and to communicate with customers/prospects. LinkedIn is a service of LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland, a subsidiary of LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA. We would like to point out that this might cause user data to be processed outside the European Union, particularly in the United States. This may increase risks for users that, for example, may make subsequent access to the user data more difficult. We also do not have access to this user data. Access is only available to LinkedIn. The LinkedIn privacy policy can be found here: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook

To advertise our products and services as well as to communicate with interested parties or customers, we have a presence on the Facebook platform. On this social media platform, we are jointly responsible with Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland. The data protection officer of Facebook can be reached via this contact form: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970 We have defined the joint responsibility in an agreement regarding the respective obligations within the meaning of the GDPR. This agreement, which sets out the reciprocal obligations, is available at the following link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum The legal basis for the processing of the resulting and subsequently disclosed personal data is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Our legitimate interest lies in the analysis, communication, sales, and promotion of our products and services. The legal basis may also be your consent per Art. 6 para. 1 lit. a GDPR granted to the platform operator. Per Art. 7 para. 3 GDPR, you may revoke this consent with the platform operator at any time with future effect. When accessing our online presence on the Facebook platform, Facebook Ireland Ltd. as the operator of the platform in the EU will process your data (e.g. personal information, IP address, etc.). This data of the user is used for statistical information on the use of our company presence on Facebook. Facebook Ireland Ltd. uses this data for market research and advertising purposes as well as for the creation of user profiles. Based on these profiles, Facebook Ireland Ltd. can provide advertising both within and outside of Facebook based on your interests. If you are logged into Facebook at the time you access our site, Facebook Ireland Ltd. will also link this data to your user account. If you contact us via Facebook, the personal data your provide at that time will be used to process the request. We will delete this data once we have completely responded to your query, unless there are legal obligations to retain the data, such as for subsequent fulfillment of contracts. Facebook Ireland Ltd. might also set cookies when processing your data. If you do not agree to this processing, you have the option of preventing the installation of cookies by making the appropriate settings in your browser. Cookies that have already been saved can be deleted at any time. The instructions to do this depend on the browser and system being used. For Flash cookies, the processing cannot be prevented by the settings in your browser, but instead by making the appropriate settings in your Flash player. If you prevent or restrict the installation of cookies, not all of the functions of Facebook may be fully usable. Details on the processing activities, their suppression, and the deletion of the data processed by Facebook can be found in its privacy policy: https://www.facebook.com/privacy/explanation It cannot be excluded that the processing by Facebook Ireland Ltd. will also take place in the United States by Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025.

Instagram

To advertise our products and services as well as to communicate with interested parties or customers, we have a presence on the Instagram platform. On this social media platform, we are jointly responsible with Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. The data protection officer of Instagram can be reached via this contact form: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970 We have defined the joint responsibility in an agreement regarding the respective obligations within the meaning of the GDPR. This agreement, which sets out the reciprocal obligations, is available at the following link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum The legal basis for the processing of the resulting and subsequently disclosed personal data is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Our legitimate interest lies in the analysis, communication, sales, and promotion of our products and services. The legal basis may also be your consent per Art. 6 para. 1 lit. a GDPR granted to the platform operator. Per Art. 7 para. 3 GDPR, you may revoke this consent with the platform operator at any time with future effect. When accessing our online presence on the Instagram platform, Facebook Ireland Ltd. as the operator of the platform in the EU will process your data (e.g. personal information, IP address, etc.). This data of the user is used for statistical information on the use of our company presence on Instagram. Facebook Ireland Ltd. uses this data for market research and advertising purposes as well as for the creation of user profiles. Based on these profiles, Facebook Ireland Ltd. can provide advertising both within and outside of Instagram based on your interests. If you are logged into Instagram at the time you access our site, Facebook Ireland Ltd. will also link this data to your user account. If you contact us via Instagram, the personal data your provide at that time will be used to process the request. We will delete this data once we have completely responded to your query, unless there are legal obligations to retain the data, such as for subsequent fulfillment of contracts. Facebook Ireland Ltd. might also set cookies when processing your data. If you do not agree to this processing, you have the option of preventing the installation of cookies by making the appropriate settings in your browser. Cookies that have already been saved can be deleted at any time. The instructions to do this depend on the browser and system being used. For Flash cookies, the processing cannot be prevented by the settings in your browser, but instead by making the appropriate settings in your Flash player. If you prevent or restrict the installation of cookies, not all of the functions of Instagram may be fully usable. Details on the processing activities, their suppression, and the deletion of the data processed by Instagram can be found in its privacy policy: https://help.instagram.com/519522125107875 It cannot be excluded that the processing by Facebook Ireland Ltd. will also take place in the United States by Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025.

Google-Maps

Our website uses Google Maps to display our location and to provide directions. This is a service provided by Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (hereinafter: Google). To enable the display of certain fonts on our website, a connection to the Google server in the USA is established whenever our website is accessed. If you access the Google Maps components integrated into our website, Google will store a cookie on your device via your browser. Your user settings and data are processed to display our location and create a route description. We cannot prevent Google from using servers in the USA. The legal basis is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Our legitimate interest lies in optimizing the functionality of our website. By connecting to Google in this way, Google can determine from which website your request has been sent and to which IP address the directions are transmitted. If you do not agree to this processing, you have the option of preventing the installation of cookies by making the appropriate settings in your browser. Further details can be found in the section about cookies above. In addition, the use of Google Maps and the information obtained via Google Maps is governed by the Google Terms of Use https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=en and the Terms and Conditions for Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html. Google also offers further information at https://adssettings.google.com/authenticated https://policies.google.com/privacy

Google Fonts

Our website uses Google Fonts to display external fonts. This is a service provided by Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (hereinafter: Google). To enable the display of certain fonts on our website, a connection to the Google server in the USA is established whenever our website is accessed. The legal basis is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Our legitimate interest lies in the optimization and economic operation of our site. When you access our site, a connection to Google is established from which Google can identify the site from which your request has been sent and to which IP address the fonts are being transmitted for display. Google offers detailed information at https://adssettings.google.com/authenticated https://policies.google.com/privacy in particular on options for preventing the use of data.

FontAwesome

In order to be able to display fonts and visual elements of our website, we use FontAwesome’s external fonts.  FontAwesome is a service of Fonticons Inc., 6 Porter Road, Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA, hereinafter referred to as “FontAwesome”. When you access our website, a connection is established to the FontAwesome server in the USA in order to enable and update the display of fonts and visual elements. The legal basis is Art.  6 para. 1 lit. f) GDPR. Our legitimate interest lies in the optimisation and economic operation of our website. By connecting to the FontAwesome server when you access our website, FontAwesome can determine from which website your request was sent and to which IP address the font should be sent. At https://fontawesome.com/privacy FontAwesome offers further information, in particular on the options for preventing data use.

GOOGLE Custom Search Engine (“CSE”)

For full-text search on the website, we use the Google Custom Search Engine (CSE). CSE is a service of Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, hereinafter Google. CSE makes it possible to do a full-text search for content on our website. Access to this search function is via the Google Custom Search search box. The legal basis for this processing of data is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Our legitimate interest is in the user-friendliness of the website. The feature is integrated into website without modification as a software module from Google. If the search is activated by entering a search term, Google uses a plug-in to load the information you are looking for. At the same time, the search terms you enter and your IP address are transmitted to Google in order to perform the search and display the search results. If you are logged into your existing Google Account at the time of the search, Google may associate the collected information with your user profile. Google offers further information, in particular your options to prevent this use of your data, at the following links: https://policies.google.com/privacy https://adssettings.google.com/authenticated

YouTube

We use YouTube on our website. This is a video portal operated by YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, hereinafter referred to as “YouTube”. YouTube is a subsidiary of Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, hereinafter referred to as “Google”. We use YouTube in its advanced privacy mode to show you videos. The legal basis is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Our legitimate interest lies in improving the quality of our website. According to YouTube, the advanced privacy mode means that the data specified below will only be transmitted to the YouTube server if you actually start a video. Without this mode, a connection to the YouTube server in the USA will be established as soon as you access any of our webpages on which a YouTube video is embedded. This connection is required in order to be able to display the respective video on our website within your browser. YouTube will record and process at a minimum your IP address, the date and time the video was displayed, as well as the website you visited. In addition, a connection to the DoubleClick advertising network of Google is established. If you are logged in to YouTube when you access our site, YouTube will assign the connection information to your YouTube account. To prevent this, you must either log out of YouTube before visiting our site or make the appropriate settings in your YouTube account. For the purpose of functionality and analysis of usage behavior, YouTube permanently stores cookies on your device via your browser. If you do not agree to this processing, you have the option of preventing the installation of cookies by making the appropriate settings in your browser. Further details can be found in the section about cookies above. Further information about the collection and use of data as well as your rights and protection options in Google’s privacy policy found at https://policies.google.com/privacy

Vimeo

We use Vimeo to display videos on our website. This is a service of Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA, hereinafter referred to as “Vimeo.” The legal basis for collecting and processing this information is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Our legitimate interest lies in improving the quality of our website. When you access a page on our website that has Vimeo embedded in it, a connection to Vimeo’s servers in the USA is established. For technical reasons, it is necessary for Vimeo to process your IP address. In addition, the date and time of your visit to our website will also be recorded. If you are logged into Vimeo while visiting one of our webpages containing a Vimeo video, Vimeo will associate information about your interaction with our site to your Vimeo account. If you wish to prevent this, you must either log out of Vimeo before visiting our website or configure your Vimeo user account accordingly. For the purpose of functionality and usage analysis, Vimeo uses Google Analytics. Google Analytics stores cookies on your terminal device via your browser and transmits information about the use of those websites in which a Vimeo video is embedded to Google. It is possible that Google will process this information in the USA. If you do not agree to this processing, you have the option of preventing the installation of cookies by making the appropriate settings in your browser. Further details can be found in the section about cookies above. The legal basis for collecting and processing this information is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Our legitimate interest lies in improving the quality of our website and in Vimeo’s legitimate interest in statistically analyzing user behavior for optimization and marketing purposes. Vimeo offers further information about its data collection and processing as well your rights and your options for protecting your privacy at this link: http://vimeo.com/privacy.

CloudFlare

To secure our website and to optimize loading times, we use the CloudFlare CDN (content delivery network). This is a service of Cloudflare Inc., 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, USA, hereinafter referred to as “CloudFlare”. The legal basis for collecting and processing this information is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Our legitimate interest lies in the secure operation of our website and in its optimization. If you access our website, your queries are forwarded to CloudFlare servers. Statistical access data about your visit to our website is collected and CloudFlare stores a cookie on your terminal device via your browser. Access data includes – your IP address; – the page(s) on our site that you access; – type and version of internet browser you are using; – your operating system; – the website from which you came prior to visiting our website (referrer URL); – your length of stay on our site; and – the frequency with which our pages are accessed. The data is used by CloudFlare for statistical evaluations of the accesses as well as for the security and optimization of the offer. If you do not agree to this processing, you have the option of preventing the installation of cookies by making the appropriate settings in your browser. Further details can be found in the section about cookies above. CloudFlare offers further information about its data collection and processing as well your rights and your options for protecting your privacy at this link: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/. Model Data Protection Statement for Anwaltskanzlei Weiß & Partner